Klubben

Klubben är skolans mellanstadieverksamhet.

”Klubben” är en öppen verksamhet för barn i årskurs 4 och 5 på Gustav Vasa. En öppen verksamhet kräver ett annat ansvar för föräldrar och för barn jämfört med ett vanligt fritidshem. Man är inte i samma mening inskriven utan mer som en medlem i en klubb som man har tillgång till.

Verksamhet

Klubben är en fri verksamhet där barnen själva väljer vad de ska göra. Personalen är en tillgång som hjälper till att uppfylla dessa val. Innehållet utformas i samråd med barnen och inom de ramar som verksamheten har. Man kan koppla av, umgås med kompisar, läsa böcker och tidningar, rita, pyssla, spela spel, spela på datorer, spela musik, biljard eller pingis - eller bara vara.

Öppettider och lov

Klubben är öppen tidigast från 13.00 fram till 17.00 varje skoldag. Det finns inga möjligheter att vistas på Klubben utanför dessa tider, varken morgon eller kväll.

Klubben är öppen på skoltid under terminerna och på de "korta" loven - höstlov, sportlov och påsklov och studiedagar. Tider meddelas senare. Under sommarlov och jullov är Klubben stängd.

Frånvaro

Om barnet inte kommer till klubben behöver man inte meddela detta. Klubben meddelar inte heller föräldrar om barnet inte kommer hit. Det är föräldrarnas ansvar att ha överenskommelser med barnet om när och vart det får gå.

Närvarokontroll

När barnen kommer måste de fylla i en närvarolista och stryka sig när man går. Det är barnens ansvar och är mycket viktigt att detta görs, då denna närvarolista används t.ex. vid utrymning för att kontrollera att alla barn är ute ur lokalerna.

Mellanmål

Mellanmål äter vi på klubben men ibland i matsalen om det behövs. Måltiden ska vara en lugn och trivsam stund.

Allmänna regler

På Klubben gäller skolans regler och den viktigaste regeln är att visa varandra respekt och uppföra sig mot barn och vuxna så som man själv vill bli bemött.

Mobiltelefoner

På Klubben är barnen på sin fritid. Det är därför tillåtet att ha påslagen mobiltelefon på Klubben för att kunna bli uppringd och kunna ringa. Klubbens område är inne på Klubbens rum samt korridoren utanför. På andra platser i skolan t.ex. matsal och skolgård är det inte tillåtet att leka med telefonen – bara ta emot samtal eller SMS. Det är INTE tillåtet att fotografera, filma eller göra ljudupptagningar. Vid missbruk har Klubbens personal rätt att beslagta telefonen och återlämna den när barnet går hem. Vid upprepat missbruk äger personalen rätt att beslagta telefonen och den lämnas tillbaka endast till barnets vårdnadshavare.

Huvudbonader

Huvudbonader är inte tillåtet inomhus på skolan och naturligtvis ej heller på Klubben.

Saker på hjul

Inga saker på hjul som man åker på är tillåtna på Klubben.

Skadegörelse

Barn är skyldiga att ersätta skador. Ersättningen måste inte vara ekonomisk.
Vid skadegörelse kommer Klubben att kontakta föräldrarna. Målsättningen är att göra en frivillig överenskommelse med barn och föräldrar om hur skadan ska ersättes. Rena olyckshändelser ska självfallet inte ersättas.

Försäkringar

På Klubben gäller den försäkring som Stockholms stad har för alla skolbarn.

Personalmöten m. m.

Ca en eftermiddag i månaden stänger Klubben (och hela skolan) kl 15.45 p.g.a. personalmöte. Närmare uppgifter finns i kalendariet.

Anmälan

Anmälan till Klubben måste ske på speciell anmälningsblankett som även går att svara på elektroniskt via mail till marika.tiemann@stockholm.se.  Anmälan är bindande och barnet är inskrivet i verksamheten tills uppsägning sker på speciell uppsägningsblankett.

Avgift

Avgiften är 800 kr per termin och då ingår mellanmål och lunch på loven.

Ansvarig

Ansvarig för verksamheten är Marika Tiemann

marika.tiemann@stockholm.se

076-12 44 755