Till innehåll på sidan

Välkommen till Gustav Vasa skola

Gustav Vasa skola ligger i korsningen Hälsingegatan – Karlbergsvägen. Skolan har just nu 465 elever, fördelade på klasser från förskoleklass t.o.m. år 4.

Gemensamt för enheten är att vi strävar mot att våra elever skall lämna skolan som trygga, ansvarstagande och självständiga individer, som respekterar sina medmänniskor. På enheten skall alla mötas med respekt och känna trygghet.

Gustav Vasa skola är en certifierad Olweusskola. Se mer under antimobbningsarbete.

 

Informationskväll förskoleklass

På grund av rådande Pandemi kommer Gustav Vasa skolas informationskväll för blivande förskoleklass (ht-21) inte att äga rum fysiskt på skolan utan läggs ut här på hemsidan. Därför kommer vi inte heller att kunna ta emot vårdnadshavare eller barn för besök och rundvandring på skolan.

Klicka på nedanstående länkar för våra informationsfilmer som alla ligger som externa länkar på YouTubes webbplats.

Välkommen till Gustav Vasa skola

En dag i förskoleklassen

Lärande

Föräldraföreningen MammPapp

Vårt antimobbningsarbete Olweus

Ingress: 
Gustav Vasa skola ligger i korsningen Hälsingegatan – Karlbergsvägen. Skolan har just nu 465 elever, fördelade på klasser från förskoleklass t.o.m. år 4.