Start

Gustav Vasa skola

Gustav Vasa skola ligger i korsningen Hälsingegatan – Karlbergsvägen. Skolan har just nu 465 elever, fördelade på klasser från förskoleklass t.o.m. år 4.

Gemensamt för enheten är att vi strävar mot att våra elever skall lämna skolan som trygga, ansvarstagande och självständiga individer, som respekterar sina medmänniskor. På enheten skall alla mötas med respekt och känna trygghet.

Gustav Vasa skola är en certifierad Olweusskola. Se mer under antimobbningsarbete.

Sommaren 2018 ersätter Skolplattformen Skolwebben

Matsedel

Klicka på länken så kommer du till skolans matsedel.

Matsedel

Söka skola

söka skola