Akut sjukdom eller skada

All personal i skolan ska kunna ge första hjälpen. Om ditt barn skulle råka bli sjuk eller skada sig under skoltid så kontaktar vi någon av vårdnadshavarna. Det är då viktigt att vi kan nå er. Om du ändrar telefonnummer eller e-post vänligen meddela detta till skolsköterskan. Barn som har feber eller kräks ska inte vara kvar i skolan.

Om du behöver råd vid akut sjukdom eller skada så kan du dygnet runt ringa till Vårdguiden på telefonnummer 08-320 100. Information om olika sjukdomar och vårdmottagningar finns även på www.1177.se.
 

Dela:
Kategorier: