Basprogram för hälsobesök

Årskursrelaterade hälsobesök har en hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion. Vid hälsobesöket i förskoleklass medföljer en vårdnadshavare. Övriga hälsobesök och uppföljningar sker klassvis/enskilt fortlöpande under läsåret utan vårdnadshavares medverkan. Vid eventuella avvikelser kontaktar skolsköterskan alltid elevens vårdnadshavare via skriftlig eller muntlig information.

FÖRSKOLEKLASS

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av skolhälsovårdsjournal
 • Tillväxtkontroll
 • Synprövning gällande synsvaghet och närsynthet
 • Information från elevens pedagoger
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Hälsokontroll hos skolläkare i sällskap med vårdnadshavare
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Åk 1

 • Hörselkontroll (utförs av särskild hörselskolsköterska)
   

Åk 2

 • Tillväxtkontroll

Åk 3

 • Ingen klassundersökning men uppföljning av vissa elever

Åk 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Tillväxt och rygg
 • Hälsoprofil (kort elevenkät om hälsovanor)
 • Hälsosamtal med eleven

 

Dela:
Kategorier: