Behov av avvikande kost

För elever med behov av avvikande kost måste avsedd blankett för detta ändamål fyllas i och lämnas till pedagog som via skolsköterskan vidarebefordrar denna till husmor. Ett läkarintyg krävs som underlag för behovet av avvikande kost. Om eleven har fortsatt behov av samma kost nästa läsår behövs inte blanketten förnyas.

Dela: