Blanketter för elever på Gustav Vasa skola

För att kunna ge eleverna den vård inom skolan som de har rätt till så behöver skolsköterskan få tillgång till vissa hälso- och kontaktuppgifter samt medgivande till rekvisition av journalhandlingar och vaccinationsmedgivande.

Vänligen se nedan vilka blanketter som är aktuella att fylla i för just ditt barn och lämna dessa SNARAST till skolsköterskan via den vita brevlådan utanför skolsköterskemottagningen.
När en ny elev kommer till Gustav Vasa skola från en skola i utlandet behöver skolsköterskan även en kopia av aktuellt vaccinationsintyg. Om barnet aldrig har gått på BVC eller i skola i Sverige så behövs inte rekvisitionsblanketten.
 

Samtliga blanketter nedan finns att hämta till höger på denna sida.


Blanketter för nya elever på Gustav Vasa skola:

  • Förskoleklass: Rekv BVC-journal + Hälsouppgifter skolstart
  • Åk 1: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter skolstart
  • Åk 2: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter skolstart
  • Åk 3: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter skolstart
  • Åk 4: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter år 4
  • Åk 5: Rekv skolhälsojournal + Hälsouppgifter skolstart  + HPV-vaccination  (flickor)


Blanketter för elever i åk 4 och 5:

  • Åk 4: Hälsouppgifter år 4
  • Åk 5:  HPV-vaccination  (flickor)
     
Dela: