Datajournaler

Skolsköterskan/skolläkaren dokumenterar i datajournaler. Journalsystem och informationshantering följer den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården. Endast skolsköterskan/skolläkaren har tillgång till denna handling.

Dela: