Elevhälsa

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av:
Lena Arkeus, rektor
Karin Petersson, biträdande rektor
Ann Jacobsson, skolpsykolog
Jeanette Johansson, skolsköterska
Johanna Öhgren, specialpedagog

Teamet träffas varje tisdag mellan kl 13.00 – 16:30.
Våra arbetsuppgifter är i huvudsak elevstöd, klasskonferenser, handledning och mobbningsärenden.
För att komma i kontakt med EHT angående ett elevärende vänd dig till rektor Lena Arkeus lena.arkeus@stockholm.se för åk 3-4
eller till biträdande rektor Karin Petersson karin.petersson@stockholm.se för åk F-2. 

Elevhälsans medicinska del

I elevhälsans medicinska del ingår skolsköterska och skolläkare. På Gustav Vasa skola heter skolsköterskan Jeanette Johansson och skolläkaren Maria Bergenstråhle.
Skolsköterska arbetar måndag-torsdag och skolläkaren har planerad mottagning en dag varannan vecka som bokas via skolsköterskan.
Skolsköterskan nås via mottagningen alternativt per mail eller telefon.
 

Välj under flikarna till höger om du vill veta mer.