Klubben

Klicka här för anmälan till Klubben

Klicka här för uppsägningsblankett

 

Klubben är skolans öppna verksamhet för barn i årskurs 4

En öppen verksamhet kräver ett annat ansvar för föräldrar och för barn jämfört med ett vanligt fritidshem. Man är inte i samma mening inskriven utan mer som en medlem i en klubb som man har tillgång till.

Verksamhet

Klubben är en fri verksamhet där barnen själva väljer vad de ska göra. Personalen är en tillgång som hjälper till att uppfylla dessa val. Innehållet utformas i samråd med barnen och inom de ramar som verksamheten har. Man kan koppla av, umgås med kompisar, läsa böcker och tidningar, rita, pyssla, spela spel, spela på datorer, spela musik, biljard eller pingis - eller bara vara.

Öppettider och lov

Klubben är öppen tidigast från 13.00 (beroende på när barnen slutar) och stänger klockan 17.00 varje skoldag. Det finns inga möjligheter att vistas på Klubben utanför dessa tider, varken morgon eller kväll.

Under lov håller Klubben öppet utifrån behov, verksamheten sker dock ofta i samarbete med fritids för de yngre eleverna.

Frånvaro

Om barnet inte kommer till Klubben behöver man inte meddela detta. Ni meddelas heller inte om barnet inte kommer hit. Det är föräldrarnas ansvar att ha överenskommelser med barnet om när och vart det ska och får gå.

Närvarokontroll

När barnen kommer till Klubben måste de fylla i en närvarolista och stryka sig när de går. Det är barnens ansvar och det är mycket viktigt att detta görs, då denna närvarolista används t. ex. vid utrymning för att kontrollera att alla barn är ute ur lokalerna.

Mellanmål

Mellanmål äter vi på Klubben. Måltiderna ska vara lugna och trivsamma.

Allmänna regler

På Klubben gäller skolans regler och den viktigaste regeln är att visa varandra respekt och uppföra sig mot barn och vuxna så som man själv vill bli bemött.

Mobiltelefoner

Det är tillåtet att ha mobiltelefonen påslagen på Klubben för att kunna bli nådd. Klubbens område är inne på Klubbens rum samt i korridoren utanför. På andra platser i skolan t. ex. matsal och skolgård är det inte tillåtet att leka med telefonen – bara ta emot samtal eller SMS. Det är INTE tillåtet att fotografera, göra ljudupptagningar eller koppla upp sig mot internet. Vid missbruk har Klubbens personal rätt att beslagta telefonen och återlämna den när barnet går hem. Vid upprepat missbruk äger personalen rätt att beslagta telefonen och den lämnas tillbaka endast till barnets vårdnadshavare.

Huvudbonader

Huvudbonader är inte tillåtet inomhus på skolan och naturligtvis inte heller på Klubben.

Saker på hjul

Inga saker på hjul som man åker på är tillåtna på Klubben.

Skadegörelse

Barnen är skyldiga att ersätta skador. Ersättningen måste inte vara ekonomisk.
Vid skadegörelse kommer Klubben att kontakta vårdnadshavare. Målsättningen är att göra en frivillig överenskommelse med barn och vårdnadshavare om hur skadan ska ersättas. Rena olyckshändelser behöver självfallet inte ersättas.

Försäkringar

På Klubben gäller den försäkring som Stockholms stad har för alla skolbarn.

Personalmöten m. m.

Ca en eftermiddag i månaden stänger Klubben (och hela skolan) kl 15.45 p.g.a. personalmöte. Närmare uppgifter finns i kalendariet. Se skolans hemsida.

Anmälan

Anmälan till Klubben måste ske på speciell anmälningsblankett som även går att svara på elektroniskt väg via mail till marika.tiemann@stockholm.se.  Anmälan är bindande och barnet är inskrivet i verksamheten tills uppsägning sker på speciell uppsägningsblankett. Det är en månads uppsägningstid.

Avgift

Avgiften är 800 kr per termin. Den faktureras med 200 kr vid fyra tillfällen under terminen.

Ansvarig

Ansvarig för verksamheten är Marika Tiemann Henriksson

marika.tiemann@stockholm.se

076-12 44 755