Läxpolicy

GUSTAV VASA SKOLAS LÄXPOLICY

Läxor

Vi på Gustav Vasa skola använder läxor i olika syften. Ett är att ge eleverna förförståelse för något vi ska arbeta med i skolan. Ett annat syfte är färdighetsträning, som till exempel lästräning, multiplikationstabeller och glosor. Detta för att vissa moment i inlärningen kan behöva mer tid för att automatiseras. Oavsett läxans syfte ska ämnet vara bekant för eleven redan innan läxan skickas hem, ha en tydlig koppling till den undervisning som pågår och det ska finnas en tydlig återkoppling till eleven. Återkopplingen kan ges i olika former till exempel av en pedagog eller av en kamrat, den kan vara både skriftlig och muntlig. Denna policy medför att läxor inte nödvändigtvis delas ut regelbundet utan ges då behov finns.

Hemarbete

Ibland vill elever ta med påbörjade arbeten hem. Sådana hemarbeten är inte läxor. Dock kan detta vara stödjande för elevernas utveckling av att ta ansvar för sitt eget lärande.

Planerad ledighet

Vid planerad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen (se ledighetsansökan). Dessa kursmoment ges I EFTERHAND och räknas inte som läxa. 

Dela:
Kategorier: