Om Gustav Vasa skola

Gustav Vasa är för närvarande en F-4-skola.

Skolan arbetar med ett integrerat arbetssätt mellan skola och fritidshem. I årskurs F-2 arbetar en lärare, en förskollärare och en fritidspedagog. I årskurs 3 följer oftast fritidspedagogen eller klassläraren med klassen.

Dela:

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.