Regler

Gustav Vasa skolas regler är till för allas trygghet, trivsel och säkerhet.

Alla elever på skolan ska följa och respektera våra gemensamma regler. Förutom den gemensamma regelsamlingen tillkommer klassens trivselregler som framtagits i samarbete med eleverna i varje klass.

Gustav Vasaskolans regler revideras en gång/år (juni).

Regel 1-4 (Olweusprogrammet)

 • Vi ska inte mobba andra.
 • Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade.
 • Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma.
 • Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för någon vuxen på skolan och de där hemma.

Säkerhetsregler

 • Elever får inte lämna skolans område utan tillåtelse från ansvarig personal.
 • Vi kastar inte snö eller snöbollar på skolgården.
 • Vi tar inte med skateboards, sparkcyklar eller inlines och dyl. pga. utrymningsskäl.
 • Vi tar inte med föremål som kan vålla skada på människor eller material. 
 • Vi vistas utomhus på uterasterna.

Trivsel- och hälsoregler

 • Vi ska bemöta varandra med hänsyn, respekt och med vårdat språk.
 • Var rädd om dina egna, andras och skolans tillhörigheter. Du kan bli ersättningsskyldig för saker du slarvar bort, skadar eller förstör.
 • Vi passar tiderna.
 • Vi äter inte godis, dricker läsk eller tuggar tuggummi på skoltid.
 • Vi håller skolan hel och ren. Vi slänger skräp i papperskorgar både ute och inne och följer skolans toalettregler.
 • Vi lämnar alltid ytterkläder, även mössa och keps, utanför skolans verksamhetslokaler.
 • Mobiltelefon ska vara avslagen under hela dagen, både under skol- och fritidstid och får sättas på utanför skolans område. Särskilda regler gäller Klubben. Fotografering, filmning och ljudupptagning med mobiltelefon är inte tillåtet.
 • Vi leker med skolans leksaker och lämnar våra egna hemma, som till exempel bollar och dylikt.
 • Pga. allergier tar vi inte med nötter, ridkläder, pälsdjur eller använder stark parfym.

Ordningsregler

 • Cykelparkering på skolgården eller vid skolgårdsstaketet är inte tillåtet. Cykelparkeringen vid paviljongen är endast till för skolans personal.
 • Skolan ersätter inte vid förlust av eller skada på personliga värdesaker, mobil mm.

 

Vi förväntar oss att våra elever följer och respekterar Gustav Vasa skolas regler, och vi förväntar oss vårdnadshavarnas aktiva stöd i vår strävan att upprätthålla vårt regel- och normsystem som syftar till att främja elevernas trivsel, trygghet, säkerhet och hälsa.

Om regler inte följs:

1. Muntlig tillsägelse av skolans personal.

2. Vid upprepning - samtal med elev och förälder.

3. Vid behov skrivs åtgärdsprogram tillsammans med elev och vårdnadshavare.

4. Utvärdering/uppföljning av åtgärdsprogram.

Dela: