Skolans historia

Gustav Vasa skola
Visste ni att skolan byggdes år 1886?

Arkitekt var hovintendenten Ax. Kumlien.
Värmeledning och ventilation efter prof. J.E. Cederbloms konstruktion.
Utrymmet var beräknat för 1200 elever. Korridorsystem, 29 lärosalar, 3 slöjdsalar (1 för kvinnlig slöjd och 2 för träslöjd) 1 expeditionsrum, 1 lärare- och 1 lärarinnerum samt dessutom bostäder för förste lärare och vaktmästare.
Gymnastiksal i särskild byggnad på gården.
Kostnad 309 459 kronor
Skolan hette då Adolf Fredriks Västra Folkskola.

I början av 1880-talet ålades Adolf Fredriks Församling att uppföra en riktig skolbyggnad. Varje församling hade då ett skolråd och tidigare hade undervisning skett framför allt i Adolf Fredriks kyrka och i en byggnad på Saltmätargatan 6, alldeles bredvid.
Med det kraftigt ökande elevantalet tvingades till sist kyrkan att anlita arkitekten Axel Kumlien som 1884 började rita Adolf Fredriks Västra Folkskola.
Två år senare stod skolbyggnaden med putsfasader i nyrenässansstil färdig vid Karlbergs-vägen 34.
Skolan står på ris och stockbotten och lutar något ut mot Karlbergsvägen.
All marmor är fusk och är sk. fantasimarmorering och gjord för hand med svamp och en liten pensel. Pelarna är således av järn och räckena t. ex. av trä. Målningen på väggarna ska ge sken av tapetkänsla. Man har lindat runt en roller s.k. brokettmålning och på så sätt fått fram strukturen. Dessutom har målaren på vissa ställen följt pilasterkonturen och ramat in brokettmålningen med vitt för att få en fin effekt (pilaster = plan väggpelare)

År 1905 kom den länge planerade delningen av Adolf Fredrik församling till stånd. Gustav Vasa och Matteus församlingar bildades och därigenom bytte Adolf Fredriks västra folkskola namn till Gustav Vasa folkskola och Adolf Fredriks norra folkskola kom fortsättningsvis att heta Matteus folkskola.
Elevantalet var redan från början alldeles för stort så de tvingades dubbelläsa: hälften av eleverna läste på morgonen och förmiddagen och andra hälften på eftermiddagen och kvällen.

Skolan tog ansvar för barnens hygien. Det fanns en kakelbeklädd badavdelning med små kar och en simbassäng, ett under av modernitet och nästan chockerande lyx, menade folkskolans motståndare. Barnen fick bada var tredje vecka.
Delar av bassängen finns kvar och kan ses via en lucka i golvet.

Matsalen, tillbyggnaden, har kvar de ursprungliga fönstervalven in mot serveringsgången.

Dela:
Kategorier: