Skolinspektion på Gustav Vasa

Den statliga Skolinspektionen har i uppdrag att inspektera alla Stockholms skolor, vilket pågår sedan ett år tillbaka. Gustav Vasa skola inspekterades i våras och vi fick ett föreläggande och en anmärkning.
Föreläggandet gällde att vi inte har en kurator på skolan. I vårt svar till Skolinspektionen har vi talat om att vi vid behov hyr in kurator från Vasa Real. Därmed avslutade Skolinspektionen ärendet.
Anmärkningen gällde vår Likabehandlingsplan som behövde kompletteras så att det blev tydligare att alla verksamheter på skolan, skola- fritids- fritidsklubb, omfattas av planen och att vi behövde komplettera med hur elever ska agera om de upplever sig kränkta av en vuxen på skolan. Dessa kompletteringar är nu gjorda. Anmärkningar följs inte upp av Skolinspektionen.
Vill Du läsa hela rapporten så klicka på länkarna till höger.
 

Dela: